O CO JDE ??? - O NÁPAD !!! 

O nápad, který vylepší či zpříjemní život v Rokytnici, a uskutečnění (realizaci) toho nápadu.  Může se jednat o organizaci zábavné, sportovní, kulturní či jiné společenské akce, zvelebení veřejného prostranství, vylepšení fungování nějaké služby, zavedení spolupráce tam, kde to bude jasně vidět apod.

  

Návrh musí být originální. Tedy takový, se kterým v Rokytnici ještě nikdo nepřišel či dosud ho neorganizoval. Z návrhu by měl mít užitek co nejširší okruh rokytnických občanů či návštěvníků Rokytnice.

MÁTE NÁPAD ??? 

Tak si dobře prostudujte ZADÁVACÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE, vytvořte nejméně 3-členný tým a pojďte do toho!

 

Využijte možnosti konzultovat Váš nápad s ORGANIZÁTORY soutěže.

 
element2