VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Hodnotící komise se sešla ve druhé polovině dubna a se zástupcem každé soutěžní skupinky detailněji projednala jejich záměry, předpokládaný finanční rámec na zajištění a organizaci jejich nápadu a orientační časovou posloupnost – dobu na přípravu a uvedení nápadu do života. Přestože oba nápady jsou v kategorii dospělých, hodnotící komise se nakonec rozhodla odměnit oba dva nápady. Každá skupina tak obdržela svoji výhru – 10.000 Kč. Rokytnice se tak může těšit na modelářskou výstavu a na tematický turistický odznak!

 

Závěrem je nutno říci, že vysoce oceňujeme i to, že soutěžící nad rámec svých vlastních pracovních i osobních povinností a ve svém volném čase zabývají aktivitami, ze kterých bude mít přínos celá Rokytnice. Oceňujeme, že překonali to neznámo, zkusili to a do Nápadu za desítku šli. Jsou průkopníky, kteří třeba někomu dalšímu ukázali cestu. Tímto jim tedy děkujeme a přejeme v realizaci jejich nápadů mnoho úspěchů.

 

Organizátoři

 
element2